[vc_autospa_theme_social_profile_list use_data_from_theme_option="1"][/vc_autospa_theme_social_profile_list]

Stříkání laminátu

Stříkání laminátu

Jedná se o postup, při kterém je iniciovaná pryskyřice stříkána do formy spolu s nasekaným skleněným rovingem. Tuto nastříkanou vrstvu je nutno dále homogenizovat válečkováním.

Parametry stříkání laminátu

Kapacita – je dána typem stroje a používaným materiálem. Využitelná kapacita je pak ovlivněna tvarem a velikostí výrobku. Pro většinu výrobků vyhovuje kapacita cca 3 kg/min. Vyšší kapacitu lze využít pouze u velkoplošných výrobků – jachty, bazény. I zde je však požadavek na nástřik stejnoměrné vrstvy, takže i zkušení operátoři dosahují cca 7 kg/min.

Množství pryskyřice je možno regulovat velikostí trysky a tlakem. 

Velikost trysky a stříkací úhel je nutno přizpůsobit velikosti a složitosti povrchu formy.

Klasické trysky – značení např. N5004C

50 = úhel paprsku 50°

04 = ústí trysky 0,052 čtverečního palce

C = provedení ze slinutého karbidu

Trysky se sníženou emisí – FIT – například VFIT 5025

50 = ústí trysky 0,050 čtverečního palce

25 = úhel paprsku 50°

Množství skelného rovingu je dáno počtem otáček sekací hlavy, které lze regulovat množstvím a tlakem vzduchu.

Délka skelného vlákna – je dáno počtem nožů sekací hlavy a jejím průměrem. Většina sekacích zařízení má možnost volby 10-30 mm, pro některé speciální technologie se používají délky 4-6 mm.

Kombinací těchto prvků můžeme dosáhnout požadované vlastnosti laminátu.

Obecně možno říci, že čím je obsah skla vyšší a vlákno delší, tím budou mechanické vlastnosti lepší.

Množství pryskyřice má být takové, aby nastříkaná a uválečkovaná vrstva byla bez bublin, bez suchých vláken na povrchu (nedostatečné množství pryskyřice), zároveň nesmí samovolně sjíždět ze svislých ploch (přebytek pryskyřice).

Konstrukční laminát – běžně používané parametry jsou cca 25-35 % skelné výztuže, délka vlákna 25-30 mm. Mechanické vlastnosti jsou na úrovni rohožového laminátu. 

Antikorozní vrstva – běžně používané parametry jsou cca 20-30 % skelné výztuže, délka vlákna 10-15 mm.

Příprava stroje pro stříkání laminátu

  • Zkontrolujeme, zda systém pryskyřice a zejména systém katalyzátoru je řádně naplněn, bez bublin.
  • Nastavíme požadované množství katalyzátoru.
  • Nastavíme tlak cca 0,25 MPa a natlakujeme systém.
  • Provedeme zkušební nástřik na karton ze vzdálenosti cca 60 cm. Nastavíme tlak vzduchu tak, abychom dosáhli požadovaný tvar stříkacího paprsku (plochý paprsek). Nakloněním hubice rovingu, eventuálně celé sekačky pak nastavíme proud sekaného rovingu tak, aby roving byl rovnoměrně rozprostřen ve stříkacím paprsku se stopami čisté pryskyřice po okrajích (cca 5 %).
  • Teď máme stroj připraven a můžeme přistoupit ke stříkání výrobku.