[vc_autospa_theme_social_profile_list use_data_from_theme_option="1"][/vc_autospa_theme_social_profile_list]

Stříkání gelcoatu

Stříkání gelcoatu se dá považovat za nejnáročnější operaci při výrobě laminátu. Je to dáno tím, že kromě ochranné vrstvy plní i funkci estetickou. Technologie stříkání gelcoatu je podstatně rychlejší, než ruční nanášení a v případě bezvzduchového stříkání i podstatně úspornější. Neopomeňte si prostudovat srovnávací tabulku jednotlivých technologií, která byla sestavena na základě provozních zkušeností.

Parametry stříkání gelcoatu

Kapacita – je dána typem stroje a stříkaným materiálem. Využitelná kapacita je pak ovlivněna tvarem a velikostí výrobku. Pro většinu výrobků vyhovuje kapacita 1-1,5 kg/min. Vyšší kapacitu lze využít pouze u velkoplošných výrobků – jachty, bazény. I zde je však požadavek na nástřik stejnoměrné vrstvy, takže i zkušení operátoři dosahují maximálně 2,5kg/min.

Trysky

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výběru trysky v závislosti na složitosti stříkaného povrchu formy. Většina trysek má značení ve tvaru XX/YY, například 21/40.

XX – otvor trysky v tisícinách čtverečního palce (21=0,021 čtverečního palce)

YY – úhel stříkacího paprsku (40°)

Nejvíce používané jsou trysky 19 a 21/40, které vyhovují pro stříkání středně složitých forem 0,5-5m2. Pro malé, složité formy používáme menší otvory a úhly, pro jednoduché a rozměrné formy pak větší otvory a úhly. Rozsah gelcoatových trysek je od 15/20 až po 43/60.

Příprava stroje pro stříkání gelcoatu

Stříkání gelcoatu je nejdůležitější operace při výrobě laminátu vzhledem k estetické funkci vrstvy. Z toho důvodu je třeba dodržet doporučené parametry pro tuto operaci, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

 • Zkontrolujeme gelcoat, řádně promícháme nízkootáčkovým míchadlem (několik minut).
 • Zkontrolujeme teplotu gelcoatu, formy i teplotu na dílně. Teploty by se měly pohybovat kolem 20 °C, rozdíly by neměly být větší než 3-5 °C. Za minimální je možno považovat teplotu 18°C, při nižších teplotách stříkání gelcoatu nelze doporučit vzhledem k možným závadám.
 • Zkontrolujeme, zda systém gelcoatu a zejména systém katalyzátoru je řádně naplněn, bez bublin.
 • Nastavíme požadované množství katalyzátoru.
 • Nastavíme tlak cca 0,2 MPa a natlakujeme systém.
 • Připravíme si měrku na měření vrstvy nastříkaného gelcoatu.
 • Provedeme zkušební nástřik na karton ze vzdálenosti cca 60 cm. Zvyšujeme tlak vzduchu tak, abychom dosáhli požadovaný tvar stříkacího paprsku (plochý paprsek).

 • Teď máme stroj připraven a můžeme přistoupit ke stříkání výrobku.

Ideální technologie stříkání gelcoatu

Tato kapitola je úmyslně nazvána „ideální“. V praxi nám spousta omezení (tvar, velikost…) nedovolí dodržet ideální podmínky. Vždy je ale potřeba přizpůsobit technologii co nejblíže ideálním podmínkám, eventuálně použít pomůcky, které nám to umožní (polohovací formy, nástavce trysky atd.).

 1. Vždy si pečlivě seřídíme stříkací paprsek tak, abychom dosáhli dobré stříkací stopy při co nejnížším tlaku! Toto je nejdůležitější zásada. Pokud po dosažení optimální plochy dále zvyšujeme tlak, dělíme kapičky materiálu na menší a menší, což má za následek zvýšený obsah vzduchu v nastříkané vrstvě a prudce zvyšuje emise styrenu na dílně.
 2. Vždy používejte trysku vhodnou pro danou formu! Malá nebo komplikovaná forma = menší tryska, velká a jednoduchá forma = větší tryska. Velmi častá chyba je, že se snažíme u velkých forem dohnat kapacitu zvýšeným tlakem. Je nutné použít větší trysku.
 3. Vzdálenost pistole od formy 60-80 cm! Materiál by neměl dopadat do formy velkou rychlostí, dochází pak k posunu materiálu na formě a to může mít za následek separaci pigmentu.
 4. Stříkací paprsek má dopadat na povrch formy kolmo! Tuto podmínku nelze dodržet vždy, ale je nutno ji využívat co nejvíce.
 5. Pokud nelze dodržet kolmou pozici, je nutno alespoň dodržet takovou vzdálenost pistole. Abychom materiál „nehrnuli“ po povrchu formy.
 6. Pravidelně kontrolujeme tloušťku vrstvy tloušťkoměrem.
 7. Pokud stříkáme rozměrné formy, rozdělíme si povrch na jednotlivé segmenty, které stříkáme postupně tak, doba mezi nástřikem hranice jednoho segmentu a sousedního nepřesáhla cca 8 minut. Jde o to, aby nám nastříkaný gelcoat nezačal gelovat a další, čersvý, jej nerozleptal – známá rakovina. Zvláště při vyšších teplotách v létě.