[vc_autospa_theme_social_profile_list use_data_from_theme_option="1"][/vc_autospa_theme_social_profile_list]

Závady při aplikaci gelcoatu

Gelcoat ve většině případů tvoří finální povrchovou vrstvu a podílí se na estetickém dojmu z výrobku. Proto je řádná aplikace gelcoatu velmi důležitou etapou při výrobě laminátových dílů. Abychom se vyhnuli možným problémům, musíme věnovat patřičnou pozornost celému procesu, počínaje skladováním. Každý komponent, používaný ve výrobě je popsán v technickém a bezpečnostním listě, kde najdeme mnoho užitečných údajů o jeho vlastnostech.

Příprava

Gelcoaty mají obvykle skladovací dobu 6 měsíců od data výroby za následujících podmínek: 

 • Skladovací teplota do 23 °C. 
 • Gelcoat je skladován v originálních, originálně uzavřených nádobách.
 • Gelcoat není skladován na přímém slunečním záření.

Podrobné podmínky viz technická dokumentace. Špatné skladování může podstatně zkrátit skladovací dobu.

 • Před použitím promíchejte. 
 • Pokud používáme různé šarže, doporučujeme je před použitím smíchat, abychom zamezili barevným odchylkám u velkoplošných výrobků, nebo u výrobků, které na sebe navazují.
 • Zkontrolujte teplotu gelcoatu, správná teplota 18-23 °C. Tato teplota by měla být i na dílně a měla by jí mít I forma.
 • Nastavte na stroji 1,2-2 % katalyzátoru a důkladně promíchejte. 
 • Doporučená tloušťka vrstvy je 0,55-0,85 mm za mokra. 
 • Vždy kontrolujte tloušťku vrstvy tloušťkoměrem.

Identifikace problému

Abychom mohli problém úspěšně vyřešit, potřebujeme nejprve zjistit jeho příčinu. Proto doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jak závada vypadá?
 • Kdy se objevila poprvé?
 • Stává se náhodně po celém povrchu výrobku, nebo je omezena na určité oblasti?
 • Nemá závada původ ve formě?
 • Kdy se závada objevila a kdo prováděl aplikaci
 • Za jakých podmínek probíhala aplikace? *Teplota (dílna, forma, materiál), vlhkost vzduchu, prašnost, příměsi ve vzduchu…
 • Projeví se závada již na gelcoatu ve formě, nebo až na odformovaném výrobku?
 • Byl proces aplikace nějak změněn? *Teploty, vytvrzení, kvalita gelcoatu, katalyzátor, stříkací zařízení…
 • Vyskytuje se závada na všech výrobcích, nebo jen na jednom? 
 • Je shoda v názorech na původ závady?
 • Byly zkontrolovány všechny vstupní materiály? *Forma, podmínky, separace, gelcoat+peroxid, výztuže, topcoat…..

Charakteristické závady

Rybí oka – příčiny:

 • Znečištění povrchu formy
 • Příliš tenká vrstva
 • Nízká viskozita
 • Nízký tlak
 • Příliš mnoho vosku na formě
 • Špatná tryska
 • Špatné promíchání gelcoatu
 • Nevhodný separátor

Špatná kryvost – příčiny:

 • Vysoká viskozita
 • Pistole příliš blízko k povrchu formy, nesprávný úhel
 • Nízký tlak atomizačního vzduchu (air assist systémy)
 • Nízký tlak (bezvzduchové systémy)

Špatná adheze – příčiny:

 • Znečištění
 • Špatně zvolený nebo aplikovaný separátor se dostal na druhou stranu gelcoatu
 • „Přetvrzený“ gelcoat – příliš mnoho katalyzátoru, dlouhá doba mezi aplikací gelcoatu a laminací
 • Pryskyřice obsahuje příliš mnoho vosku

Krokodýl, rakovina – příčiny:

 • Nedostatečně vytvrzený gelcoat před další aplikací
 • Malá tloušťka
 • Nedostatečně promíchaný
 • Příliš dlouhý geltime

Puchýře – příčiny:

 • Objevují se na výrobku po vystavení slunci
 • Špatně vyválečkovaný laminát(bubliny)
 • Kapičky peroxidu na povrchu gelcoatu nebo rohože
 • Rozpouštědlo, voda nebo olej na povrchu gelcoatu

Puchýře – příčiny:

 • Na lodích, nádržích a bazénech po expozici vodou
 • Špatný typ gelcoatu
 • Nevytvrzený gelcoat
 • Tenký gelcoat
 • Špatný typ laminační pryskyřice
 • Špatný typ výztuže

Separace pigmentu – příčiny:

 • Znečištění vodou nebo olejem
 • Příliš tlustá vrstva + stékání
 • Pohybující se gelcoat po povrchu formy

Praskliny – příčiny:

 • Mechanické namáhání při odformování
 • Příliš silný gelcoat
 • Nesprávné vytvrzení nebo vytvrzovací cyklus
 • Slabýlaminát (mechanicky)
 • Vadná forma

Blednutí, mat – příčiny:

 • Nevytvrzený gelcoat
 • Brzká expozice vodou
 • Exposice agresivními chemikáliemi

Blednutí, mat – příčiny:

 • Nedostatečné vytvrzení
 • Zkopírování povrchu formy
 • Hrubá struktura výztuže hned za gelcoatem
 • Tenký gelcoat
 • Špatný cyklus laminace – odformování

Póry – příčiny:

 • Pistole příliš blízko u formy
 • Vysoká viskozita gelcoatu
 • Špatný typ nebo kontaminovaný peroxid
 • Příliš mnoho peroxidu
 • Příliš velká tloušťka
 • Příliš rychlý gelcoat
 • Kontaminace vodou nebo rozpouštědlem
 • Příliš velká tryska

Pre-release – příčiny:

 • Mnoho peroxidu
 • Velká tloušťka
 • Nestejnoměrná tloušťka kolem radiusů =  nestejnoměrné vytvrzení a smrštění
 • Nestejnoměrné vytvrzení vlivem odpařeného styrenu v hlubší části
 • Příliš dlouhé vytvrzování před laminací
 • Špatně typ separátoru nebo chyba aplikace
 • Příliš časné vyjmutí
 • Znečištěný povrch formy
 • Laminát příliš bohatý na pryskyřici

Stékání – příčiny:

 • Velká tloušťka
 • Nízká viskozita
 • Špatná tryska
 • Příliš dlouhý geltime

Prosáknutí – příčiny:

 • Nedostatečné vytvrzení jednoho gelcoatu
 • Druhá vrstva rozpouští první

Prosvítání – příčiny:

 • Laminát prosvítá skrz gelcoat kvůli malé tloušťce gelcoatu

Prach ve formě – příčiny:

 • Prach a nečistoty se usadí ve formě vlivem statické elektřiny

Žloutnutí – příčiny:

 • Po expozici sluncem
 • Většinou u hran díky vysoké tloušťce
 • Nedostatečné vytvrzení
 • Nestejnoměrná tloušťka
 • Olast inhibovaná výpary styrenu
 • Typgelcoatu
  (interierový, bez UV stabilizace)
 • Polystyren/vosk pocházející z formy

Matné skvrny – příčiny:

 • Matné oblasti formy
 • Nedostatečně připravená forma
 • Nečistoty a prach ve formě
 • Nedostatečné vytvrzení
 • „Odskočené“ oblasti – prerelease
 • Příliš časné odformování